เกี่ยวกับเรา

ยินดีต้อนรับ พวกเราบริษัทวันเดย์ซอฟต์ จำกัด

บริษัทของเราได้จดทะเบียนวันที่ 9 กุมภาพันธ์ 2022 ด้วยทุนจดทะเบียน 1 ล้านบาท
ทะเบียนเลขที่ 0105565026139  เราให้คำปรึกษาในการพัฒนา Software ที่ใช้ภายในองค์กรหรือจะเป็น Software ให้บริการต่างๆ แบบ SAAS สำหรับธุรกิจต่างๆ 
และเราได้ทำออกแบบ Software Framework
สำหรับธุรกิจที่จะประหยัดเวลาในการพัฒนาให้มากที่สุด

เราเป็นใคร

เราเป็นบริษัท Sotware house เล็กๆ
ที่มีประการณ์ในการทำ Software มาหลายปีจากทำงานในรูปแบบ Freelance และงานประจำ เรามีความตั้งใจที่จะพัฒนา Software ให้มีคุณภาพเพื่อส่งมอบให้ลูกค้าด้วยความตั้งใจอย่างแท้จริงให้ลูกค้าของเรา ที่เราได้มีส่วนร่วมในความสำเร็จนั้นๆ

ภารกิจของเรา

เรามุ่งเน้นในการพัฒนา Software ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก  โดยเราจะเป็นผู้ประสานเทคโนโลยีต่างๆให้เหมาะสมกับการพัฒนาเป็นหลัก และเรามุ่งเน้นในการใช้งาน Opensource ต่างๆในการพัฒนาโครงการของเรา

เราทำอะไร

กระบวนการ 6-D ของเรา

01.

Discover

นัดประชุมพูดคุยถึงความต้องการต่างๆของโครงการ เพื่อหาแนวทางการพัฒนาที่เหมาะสมกับโครงการนั้นๆของธุรกิจของท่านต่อไป

02.

Define

กำหนดความต้องการและเงื่อนไขทางธุรกิจ เพื่อจัดทำเอกสารในการดำเนินโครงการตามวัตถุประสงค์ต่อไป

03.

Design

จัดทำการออกแบบ Prototype ตัวอย่าง และรูปแบบการทำงานต่างๆทั้งหมดก่อนเริ่มโครงการ

04.

Develop

ช่วงของการพัฒนาระบบโดยทีมงานโปรแกรมเมอร์จะทำงานร่วมกันกับทีมออกแบบ UI &UX เพื่อพัฒนาส่วนของ Fontend ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้ามากที่สุด และทำงานประสานกับทีมงาน  Backend เพื่อเขียนเงื่อนไขต่างๆลงให้ระบบ API เพื่อให้ Fontend ทำการเชื่อมต่อจดกว่างานจะสำเร็จต่อไป ทำการ  Unit Test ก่อนทำการ Deploy

05.

Deploy

หลังจากทางทีมงาน Develop พัฒนาเรียบร้อยใน Function ต่างๆ ก็จะนำ Package มา ติดตั้งบน Server ตามที่ลูกค้าต้องการโดยรองรับทั้ง Linux,Windows,Cloud AWS,Azoure,Google เป็นต้น

06.

Deliver

กระบวนการส่งมอบงานต่างๆ เพื่อให้ลูกค้าได้รับความพึ่งพอใจสูงสุดตามเงื่อนไขและวัตถุประสงค์ของโครงการ ให้คุ้มค่ากับเงินลงทุน

กระบวนการพัฒนาซอฟต์แวร์หลักของบริษัทเรา

เราพร้อมเป็นผู้ช่วยเพื่อความสำเร็จของธุรกิจท่าน

รามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจที่มีประสบการทำงานนับ  10 ปีและเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Bussiness ต่างๆ ที่จะช่วยออกแบบและพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ โปรดติดต่อเรา