บริการของเรา

บริการหลักของเรา

เราให้บริการให้คำปรึกษาในการพัฒนา Software ต่างๆ
และรับพัฒนา Software Project ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลัก

เราจะช่วยท่านได้อย่างไร?

หากท่านกำลังมองหาที่ปรึกษาที่มีความเข้าใจในการพัฒนาระบบซอฟต์แวร์
กรุณาติดต่อเรา เราจจะขอเป็นผู้ช่วยในความสำเร็จของธุรกิจท่าน

Software Consultant

เรามีความยินดีที่จะเป็นที่ปรึกษาในการพัฒนาซอฟต์แวร์ด้านต่างๆ จากประสบการณ์ที่เราได้เรียนและพบเจอมาจากลูกค้าต่างๆ เราขอเป็นผู้ช่วยคนสำคัญในการนำพาความสำเร็จโครงการของธุรกิจท่านต่อไปในอนาคต..

Software Development

เราพัฒนาซอฟต์แวร์ตามความต้องการของลูกค้าเป็นหลักโดยใช้เทคโนโลยี Dotnet Framework Dotnet Coreในการพัฒนา และ พัฒนาในรูปแบบ SPA ,Web Api,MVC เป็นหลัก หรือจะเป็นการพัฒนา Mobile App ก็จะมุ่งเน้นไปทาง Cross Platfrom เป็นหลัก...

Website Development

เรารับทำเว็บไชต์องค์กร เว็บไชต์หน่วยงานราชการ หรือเว็บไชต์ต่างๆที่ลูกค้าต้องการ โดยจะใช้เทคโนโลยี Opensource ในการพัฒนาเป็นหลัก โดยจะนำ WordPress ที่มีความนิยมมาใช้เป็น Core ในการพัฒนาให้กับลูกค้าของเรา...

eCommerce Development

เรามีทีมงานที่มีความเข้าใจในธุรกิจ eCommerce และพัฒนระบบ eCommerce โดยใช้ Open source ในการพัฒนาเป็นหลัก...

Cloud Consultant

เรามีทีมงานที่มีประสบการณ์และมีความรู้และเข้าใจในระบบ Public Cloud ต่างๆ Google Cloud,Amazon Clound,Microsoft Cloud ที่จะสามารถ Implement และเลือกใช้ Service ต่างๆกับงานของท่านได้อย่างเหมาะสม...

Help & Support

เรามีทีมงานที่คอยให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาจากงานของเราตลอดระยะเวลารับประกันสินค้า 7X 24 วัน...

เราพร้อมเป็นผู้ช่วยเพื่อความสำเร็จของธุรกิจท่าน

เรามีผู้เชี่ยวชาญในการพัฒนาโปรแกรมคอมพิวเตอร์สำหรับธุรกิจที่มีประสบการทำงานนับ  10 ปีและเข้าใจกระบวนการแก้ไขปัญหาต่างๆของการพัฒนาซอฟต์แวร์สำหรับ Bussiness ต่างๆ ที่จะช่วยออกแบบและพัฒนาระบบงานให้ตรงตามความต้องการของท่านได้ โปรดติดต่อเรา